Współpracownicy

Paulina Niemczewska
Paulina Niemczewska

Aplikant radcowski

Kontakt:

Tel. 52 345 80 01
p.niemczewska@kancelaria-jgbsp.pl

Piotr Cieśla
Piotr Cieśla

Aplikant radcowski

Kontakt:

Tel. 52 345 80 01
p.ciesla@kancelaria-jgbsp.pl

Dorota Glazik
Dorota Glazik

Kierownik biura

Kontakt:

Tel. 52 345 80 01
sekretariat@kancelaria-jgbsp.pl

Aktualności

Nielegalne nagranie rozmowy jako dowód w sądzie w sporach pracowniczych.

Nielegalne nagranie, czyli uzyskane z ukrycia, bez wiedzy drugiej strony, stanowi naruszenie prawa do prywatności. W pewnych jednak sytuacjach takie nielegalnie nagrane rozmowy mogą stanowić dowód w sądzie. W świetle ostatnich zmian stanu prawnego takie nagrania mogą mieć znacznie większe znaczenie, zwłaszcza na płaszczyźnie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcą, choć nie tylko.
więcej
Copyright © 2023