Partnerzy

Jędrzej Binder
Jędrzej Binder - Radca prawny, Partner, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tel. +48 52 345 80 01
j.binder@kancelaria-jgbsp.pl

Doświadczenie:
 • - radca prawny przedsiębiorstw z sektora produkcji i handlu urządzeniami i komponentami dla galwanotechniki, produkcji i handlu wyrobami hutniczymi i armaturą, a także produkcją i montażem urządzeń transportu bliskiego;
 • - pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i arbitrażowych z zakresu spraw cywilnych, szczególnie w zakresie obrotu gospodarczego;
Praktyka:
 • - postępowania sporne, prawo spółek, obsługa przedsiębiorców, windykacja wierzytelności, obrót i zarządzanie nieruchomościami;
Specjalizacja:
 • - prawo umów, prawo spółek, prawo pracy;
Organizacje:
 • - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy;
 • - honorowy członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kcyni;
 • - członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "CENTROSTAL-WROCŁAW" Spółka akcyjna we Wrocławiu (od 2004 r.).
Kacper Grzybowski
Kacper Grzybowski - Radca prawny, Partner, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tel. +48 52 345 80 01
k.grzybowski@kancelaria-jgbsp.pl

Doświadczenie:
 • - obsługa prawna podmiotów gospodarczych, również w języku angielskim
Specjalizacja:
 • - sądowa windykacja należności, dochodzenie odszkodowań, rozwiązywanie sporów, procesy sądowe;
 • - prawo spółek, fuzje i przejęcia, prawo prasowe, prawo przewozowe, czas pracy kierowców, podróże służbowe, w tym sprawy związane z ryczałtem noclegowym.
Organizacje:
 • - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
Krzysztof Piskow
Krzysztof Piskow - Radca prawny, Partner, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tel. +48 52 345 80 01
k.piskow@kancelaria-jgbsp.pl

Doświadczenie:
 • - obsługa banków spółdzielczych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw z sektora budownictwa, obrotu nieruchomościami, informatyki, multimediów i rozrywki;
 • - obsługa fundacji i stowarzyszeń z sektora edukacji i ochrony zdrowia;
 • - obsługa osób fizycznych z zakresu prawa spadkowego, sądowej windykacja należności, dochodzenia odszkodowań;
 • - pomoc w postępowaniach przed firmami windykacyjnymi w tym niestandaryzowanymi sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • - szkolenia z zakresu windykacji należności.
Specjalizacja:
 • - prawo bankowe, prawo cywilne, prawo budowlane, prawo ubezpieczeń majątkowych, prawo spadkowe, prawo umów.
Organizacje:
 • - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
Bartosz Sadowski
Bartosz Sadowski - Radca prawny, Partner, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Tel. +48 52 345 80 01
b.sadowski@kancelaria-jgbsp.pl

Doświadczenie:
 • - radca prawny przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych, energetyki, ochrony zdrowia, pośrednictwa pracy, rolnictwa, transportu, oraz marketingu/reklamy;
 • - pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i arbitrażowych;
 • - były radca w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych;
 • - trener i audytor w licznych szkoleniach i audytach z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i dostępu do informacji publicznej;
 • - autor szeregu publikacji z zakresu ochrony dóbr niematerialnych, m. in. na łamach dziennika Rzeczpospolita.
Praktyka:
 • - postępowania sporne, prawo spółek, obsługa przedsiębiorców;
 • - obsługa jednostek służby zdrowia oraz jednostek szkolnictwa wyższego;
 • - audyty i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
Specjalizacja:
 • - prawo umów, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, prawo jednostek finansów publicznych;
 • - prawo nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.
Organizacje:
 • - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
 • - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Bydgoszcz – Szczytowa – Start.

Aktualności

Nielegalne nagranie rozmowy jako dowód w sądzie w sporach pracowniczych.

Nielegalne nagranie, czyli uzyskane z ukrycia, bez wiedzy drugiej strony, stanowi naruszenie prawa do prywatności. W pewnych jednak sytuacjach takie nielegalnie nagrane rozmowy mogą stanowić dowód w sądzie. W świetle ostatnich zmian stanu prawnego takie nagrania mogą mieć znacznie większe znaczenie, zwłaszcza na płaszczyźnie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcą, choć nie tylko.
więcej
Copyright © 2023